Vaša internetová kancelária

Zbierka online nástrojov pre efektívnu prácu (nielen) z domu …pretože čas je tá najcennejšia komodita ktorou je možné plytvať

Staňte sa produktívnejším

Vyzdieľajte Vaše prezentačné podklady s tímom jednoduchým skopírovaním na webdav „disk“ pracovne | online. Zorganizujte stretnutie s klientom a kolegom z obchodného oddelenia, priložte k stretnutiu potrebné dokumenty a jedným klikom rozošlite pozvánky. Bezpečne zdieľajte Vaše súbory s ľudmi mimo Vašej organizácie 

Všetky emailové účty pod jednou strechou

Pracovňa | online Vám dovoľuje spravovať Vaše emailové kontá z jedného miesta. Zjednodušte si správu Vašich emailov aj s pomocou emailových (sieve) filtrov

kalendár, kontakty, Poznámky

Synchronizácia kontaktov a kalendára na ľubovolný počet zariadení. Integrácia s MS Exchange a kompatibilita so všetkými modernými emailovými klientami

Virtuálne konferenčné miestnosti

Vďaka systémom rocket.chat a jitsy.meet ponúkame integrované riešenie pre vnútrofiremný chat a telekonferencie

Jednoduché zdieľanie súborov

Zdieľajte Vaše súbory v rámci tímu, firmy alebo s externými spolupracovníkmi. Dostávajte notifikácie pri zmene sledovaných súborov a priečinkov.

Správa úloh

Zadávajte a sledujte plnenie úloh vo Vašej organizácii. Úlohám je možné priraďovať priority, pridávať súbory, kontakty, poznámky a kalendárove udalosti.

Integrácia do existujúcej infraštruktúry

Podporujeme autentifikáciu pomocou existujúcich emailových účtov (IMAP Auth), prepojenie na Vašu Active Directory resp. OpenLDAP / 389DS / FreeIPA (LDAP Auth) a prihlasovanie cez OAuth2.0.

Videokonferencie "na klik"

Vďaka systému jitsi.meet a pracovni | online teraz môžete spustiť Vašu videokonferenciu jednoduchým vygenerovaním URL odkazu. Túto službu poskytujeme bez obmedzení a nutnosti prihlásenia sa. Komunikácia prebieha výlučne medzi zariadeniami účastníkov konferencie, pracovňa | online slúži iba na nadviazanie spojenia medzi účastníkmi (ako tzv. STUN server)

Tímový chat

Každý účet pracovňa | online je automaticky prepojený s našou inštanciou systému rocket.chat. Okrem „četu“ tento systém podporuje aj priame „drag-and-drop“ zdieľanie súborov, audio hovory a videokonferencie. Do Vašich miestností sa pripojíte aj prostredníctvom mobilných aplikácii Rocket.Chat dostupných pre zariadenia s OS android a iOS

Virtuálna kuchynka bez kofeinu
Podpora Android a iOS
Messenger trochu inak

Všetko, čo ste od firemného četu potrebovali ale báli ste sa (vášho "ajťáka") opýtať

affordable-pricing
D2D

Nástroje pracovne | online sami využívame, dolaďujeme a dotvárame pre vlastné potreby

Developer-friendly

Usilovne pracujeme na integrácii pracovne | online s našim vývojárskym virtualizačným prostredím:

  • Prístup k vlastným dátam cez s3 a rsync 
  • Autentifikácia pomocou pracovňa | online účtu na portainer UI a naše testovacie docker swarm a kubernetes prostrede
  • Autentifikácia na gitlab s container-registry (OAuth)
  • Integrácia s DokuWiki a MediaWiki
  • Electron verzia pracovne
Účet na našom gitlabe
Docker testovacie prostredie

pracovňu | online je možné si vyskúšať aj bez registrácie. Demo inštancia nieje prepojená na žiadne služby tretích strán(gitlab, portainer na vpslab.org)

Demo inštancia: demo.pracovna.online
Prihlasovacie meno: demo@pracovna.online
Heslo: 1_D3m02345
Inštancia sa resetne každých 90 minút